برخی از موضوعات مقالات:

 
دسته‌بندی نشده

30 (1518)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده کشاورزی عنوان : رهیافت ترویجی – مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان FFS پژوهشگر: مرجان ناجی استاد راهنما: مهندس طیوری سال 1386 اهمیت موضوع : با گذشت بیش از پنج ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

30 (1517)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده کشاورزی عنوان : رهیافت ترویجی – مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان FFS پژوهشگر: مرجان ناجی استاد راهنما: مهندس طیوری سال 1386 اهمیت موضوع : با گذشت بیش از پنج ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

30 (1516)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده کشاورزی عنوان : رهیافت ترویجی – مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان FFS پژوهشگر: مرجان ناجی استاد راهنما: مهندس طیوری سال 1386 اهمیت موضوع : با گذشت بیش از پنج ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

30 (1515)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده کشاورزی عنوان : رهیافت ترویجی – مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان FFS پژوهشگر: مرجان ناجی استاد راهنما: مهندس طیوری سال 1386 اهمیت موضوع : با گذشت بیش از پنج ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

30 (1514)

زن در فرهنگ غرب سرّ این که جهان غرب در خصوص این امر نیز فرهنگ منحط غلطى دارد و متأسفانه برخى افراد که از فرهنگى غنى و قوى اسلام بى‏اطلاعند، گوش به تبلیغات سوء آنان ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

30 (1513)

Information technology management Information technology management (or IT management) is a combination of two branches of study, information technology and management. Strictly speaking, there are two incarnations to this definition. One implies the management of ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

30 (1512)

مقاله مروری مقابله با کودک آزاری: مروری بر راهکارهای موجود دکتر حسن ستایش* *دفتر برنامه ریزی و کتب درسی کودک آزاری به هر نوع بد رفتاری یا بی توجهی به کودک گفته می شود که ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

30 (1511)

فهرست مقدمه: ضرورت کود آبیاری مزیت کود آبیاری دلایل توسعه‌ی روش کود آبیاری در کشور روش‌های آبیاری: آبیاری سطحی آبیاری زیر سطحی ضرورت و مزیت آبیاری قطر‌ه‌ای و بارانی برای توزیع کود خلاصه‌ای از مطالعات ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

30 (1510)

شرکت شبکه پردازان امواج، که در حال حاضر دارای دو شعبه است، شرکتی است که من برای گذراندن دوران کارآموزی خود، انتخاب کرده ام. این شرکت در واقع شرکتی است که علاوه بر فروش کامپیوتر ادامه مطلب…

background